78. De homo collaboratus met Chi Chiu

Chi L. Chiu over het emanciperen van de psychologischen basisbehoeftes zodat mensen instaat zijn duurzaam gedrag lang vol te houden.

Deel deze aflevering:

Chi L. Chiu - profielfoto

Beschrijving

Chi L. Chiu is oprichter van Chivo, een kennisinstituut voor vitaliteit. Het uitgangspunt bij Chivo is ethiek en hoe we met elkaar om willen gaan. Hij was kritisch op het interview dat Marnix gaf bij de Nieuwe Wereld
TV omdat
het betoog vooral logisch is vanuit het mensbeeld van de homo economicus. Maar juist dit mensbeeld brengt ons in de problemen met onverzadigbare hyperconsumptie tot gevolg. Hij stelt op basis van wetenschappelijke data voor om te handelen vanuit de homo collaboratus, de samenwerkende mens. Daarbij wordt een bijzondere rol toebedeeld aan moraliteit en gaat hij dieper in op wat moraliteit is en waarom het een intrinsiek onderdeel is van de homo collaboratus. Opvallend daarbij is dat hij pleit voor meer zelfbeschikking en autonomie aangezien de data uitwijzen dat het leidt tot meer prosociaal gedrag. Juist dat gedrag hebben we nodig om de komende crisissen het hoofd te kunnen bieden. Uiteindelijk eindigt hij met waarom de combinatie van zelfbeschikking en altruïsme geen paradox is, maar het mentale fundament dat we nodig hebben om de komende transities succesvol te doorstaan.

Meer afleveringen

Duurzame ambitie

De transitie naar een duurzamere wereld gaat veel te traag als we die overlaten aan de politiek en het bedrijfsleven. 

Consumentenactivisme en onze politieke stem laten gelden zijn zeker belangrijk, maar er is meer nodig. Gelukkig kan iedereen het verschil maken.

Schrijf je in voor de Ecosofie nieuwsbrief en ontvang direct het eerste hoofdstuk gratis!