Energietransitie 4: Energieverbruik per sector en toepassing

Deel deze aflevering:

Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

In de vierde aflevering over de Energietransitie gaan we dieper in op vraag en aanbod. Hierbij bespreken we het energieverbruik, dat we uitsplitsen in primair energieverbruik en (totaal) finaal energieverbruik.
Primair energieverbruik omvat de totale hoeveelheid energie die we nodig hebben, oftewel de werkelijk benodigde hoeveelheid energie.

Finaal energieverbruik is de verbruikte energie nadat het is omgezet in bruikbare vorm voor consumenten. Neem bijvoorbeeld elektrische energie: voordat je het als elektriciteit gebruikt, moet het vaak eerst in een gascentrale worden geproduceerd. Hierbij wordt aardgas omgezet in elektriciteit, maar daarbij gaat een aanzienlijk deel van de energie die in het aardgas zat verloren. Hierdoor is het primaire energiegebruik altijd hoger dan het finale energieverbruik. Dit is ook de reden waarom energiebesparing zo belangrijk is.

Bij het analyseren van het totale finale energieverbruik bespreken we de verdeling tussen de verschillende sectoren. Opvallend is dat de industriële sector het grootste aandeel in het verbruik heeft, gevolgd door de gebouwde omgeving. Daarna volgen de transport en land- en tuinbouw sector.

Het hoge energieverbruik in de industrie en de gebouwde omgeving zit hem vooral in de vraag naar warmte. De warmtevraag wordt tot nu toe vooral ingevuld met brandstoffen en deze zijn lastiger te verduurzamen. De grote uitdaging van de energietransitie zit dan ook in het terugdringen van de warmtevraag en het elektrificeren van het warmteverbruik. 

Meer afleveringen

Duurzame ambitie

De transitie naar een duurzamere wereld gaat veel te traag als we die overlaten aan de politiek en het bedrijfsleven. 

Consumentenactivisme en onze politieke stem laten gelden zijn zeker belangrijk, maar er is meer nodig. Gelukkig kan iedereen het verschil maken.

Schrijf je in voor de Ecosofie nieuwsbrief en ontvang direct het eerste hoofdstuk gratis!