109. Een fundamenteel deel van de werkelijkheid ontbreekt met Allerd Stikker

In de afgelopen millennia heeft de mensheid altijd gestreefd naar een dieper begrip van de werkelijkheid. Onze zoektocht heeft geleid tot een steeds breder perspectief op de wereld om ons heen. We hebben ons echter voornamelijk gericht op meetbare waarden, waardoor ons begrip van de werkelijkheid slechts een gedeeltelijke weergave is van het volledige verhaal.

Deel deze aflevering:

Allerd Stikker portret Ecosofie

Allerd Stikker heeft zijn gedachten over dit onderwerp vastgelegd in een speculatieve beschouwing, die is uitgeven als zijn boek ‘Voorbij het heelal’. In zijn essay betoogt hij dat we ons te veel fixeren op het meten van materiële zaken, terwijl we de niet-materiële aspecten over het hoofd zien. Allerd benadrukt het belang van het in overweging nemen van materiële zaken, maar vraagt zich af hoe we betekenis kunnen geven aan datgene wat niet meetbaar is.

Hoewel deze onmeetbare aspecten niet kwantificeerbaar zijn, verdienen ze wel onze aandacht. Als mensheid moeten we erkennen dat er veel ontbreekt in onze besluitvorming, wat leidt tot een vertekend beeld van de werkelijkheid en telkens terugkerende problemen veroorzaakt. Het herstellen van deze ‘weeffout’ in het evolutieproces van de mensheid vormt een uitdagende stap voorwaarts.

Een voorbeeld van zo’n onmeetbaar aspect is liefde. Liefde valt niet direct te meten, maar we kunnen het intuïtief ervaren en begrijpen. Het is van essentieel belang om dergelijke immateriële zaken mee te nemen in onze besluitvorming.

Allerd, op 95-jarige leeftijd, heeft zijn unieke perspectief ontwikkeld dankzij zijn achtergrond als voormalig bestuurder, scheikundige en theologie-master. Hij bekijkt op diverse manieren hoe wij ons leven leiden en roept op om naast het meten ook aandacht te schenken aan de niet-meetbare aspecten van ons bestaan.

📸 De foto van Allerd is onderdeel van de bijzondere tentoonstelling PR:OUD.
Team @trots_op_leeftijd
Initiatief @micaelabartels
Fotografie @sevilay_maria
Retouch @dogpostproduction
Styling @richardschreefel
MUA @christelman_amsterdam

📚 Boek Allerd: https://www.bruna.nl/boeken/voorbij-het-heelal-9789464811322

Meer afleveringen

54. Henri Bontenbal

Een diepgaand gesprek met #17 van het CDA Henri Bontenbal over de sociaaleconomische en (vooral) ecologische plannen uit het verkiezingsprogramma.

Luister nu

Duurzame ambitie

De transitie naar een duurzamere wereld gaat veel te traag als we die overlaten aan de politiek en het bedrijfsleven. 

Consumentenactivisme en onze politieke stem laten gelden zijn zeker belangrijk, maar er is meer nodig. Gelukkig kan iedereen het verschil maken.

Schrijf je in voor de Ecosofie nieuwsbrief en ontvang direct het eerste hoofdstuk gratis!